• De 4 parker i Hørning

  Et levende og dynamisk uderum, hvor Hørningsborgere kan mødes på tværs af aldersgrupper,interesser, kulturer og sociale lag.
 • 1

image

Om projektet

 

Projekt De 4 Parker i Hørning er søsat i et bredt tværfagligt samarbejde mellem foreninger og institutioner i Hørning.

Intensionen er at skabe et attraktivt centralt placeret aktivitetsområde for alle byens borgere. Hørning er en by i Skanderborg kommune med omkring 7000 indbyggere som står overfor en række aktuelle udfordringer i forhold til at mindske kriminalitet, hærværk, mistrivsel og rodløshed særligt blandt de unge samt at integrere forskellige kulturer og aldersgrupper.

Målet med den nye By- og aktivitetspark er at skabe et levende og dynamisk uderum, hvor byens borgere - børn, unge, voksne og ældre kan mødes på tværs af institutioner, interesser, etniske kulturer, sociale lag, handicap (Hørningskolen) mv. Parken skal skabe den fysiske og sociale ramme om mangfoldige aktiviteter med fokus på sundhed og trivsel gennem aktiv brug af krop og sanser. Et område der åbner op for såvel organiserede som mere uorganiserede former for aktiviteter indenfor kultur, natur og kropslige udfordringer. Det betyder bl.a. at der i parkens design og udformning lægges vægt på varierede udfoldelsesmuligheder, tilgængelighed, landskabelighed og tryghed i forhold til at skabe uformelle læringsmiljøer og nye fællesskaber. Placeringen imellem Højboskolen, hallen, idrætsanlægget, de udendørs baner, junior og ungdomsklubben, medborgerhuset og Danmarks største daginstitution er central for en stor del af Hørnings borgere. Parken indeholder samtidigt en række iboende kvaliteter i forhold til samle og udvide de aktiviteter som allerede foregår i området. Herunder at styrke brugen af Højbostien og den landskabelige oplevelse af at bevæge sig gennem området. Visionen er at skabe et nyt attraktivt udeområde der bygger på - Medborgskab og frivillighed - Fællesskaber og udfoldelsesmuligheder

ACTIONPARK

River rafting, fitness og parkour, 3D boldspil og pannabane, skaterområde

Læs mere

KULTURPARK

Amfiscene og teaterhus, frisbee golf, rekreativt område, sansesti og ophold.

Læs mere

IDRÆTSPARK

Atletik, boldspil og udendørs spinning

Læs mere

NATURPARK

Naturområde m. skoleskov, bålplads mv., udendørs læringsmiljø - Klimakuben

Læs mere

 

Materialer

 

Materialer er valgt og sammensat med følgende parametre for øje:

 • - minimal vedligeholdelse
 • - størtst tænkelig slidstyrke
 • - æstetisk sammensætning
 • - bæredygtighed

Der anvendes beton, stål, træ og robuste belægninger. Når man bevæger sig ind i de grønne naturområder vil man i højere grad møde træ og bløde belægninger. Gennem parkens design og materialevalg arbejdes der med at opnå en så høj en grad af sammenhængskraft mellem parkens forskellige delområder som muligt.

image
 • image
 • image
 • image
 • image

Udfoldelses-
muligheder

nytænkende og varierede aktiviteter med mulighed for udfoldelse og udfordringer på mange niveauer i trygge og berigende omgivelser.

Fællesskaber

etablering af mødesteder på tværs af forskellige aldersgrupper, interesser, kulturer og sociale lag, der skaber inklusion, sammenhold, trivsel og engagement

Medborgerskab

flerstemmighed og mangfoldighed. Understøtte lige vilkår, udvikling af livsduelighed, fælles ansvar og ejerskab. Skabe sammenhængskraft i et multikulturelt samfund.

Frivillighed

meningsfuld deltagelse i aktiviteter gennem lyst, nysgerrighed og interesse.

 


Brugerne og aktiviteterne

Parken vil gennem et rigt tilbud af aktiviteter og en indbydende indretning og udformning henvende sig til mange forskellige brugere : Børn, unge og voksne i alle aldre, institutioner, skoler, klubber, foreninger, erhvervsdrivende, efterlønnere, familier etc. Der er etableret kontakt med en bred kreds af interessegrupper ift. udvælgelse og udformning af parkens nye aktiviteter. Aktiviteterne spænder vidt fra etablering af amfiscene og sansestier gennem frugtlund til faciliteter for klassiske idræts- og atletikdiscipliner. Fra nyudviklede multibaner der understøtter boldspil på mange måder til motions-/fitness- og parkourlegeplads og skaterområde. Fra riverrafting i kajakker til forskellige tema- og læringshaver, naturområde med bål og udeværksteder samt markedspladsområde ved medborgerhuset.

Området er opdelt i række delområder som er forbundet via forskellige stiforløb der inkluderer Højbostien. Aktiviteterne grupperes, placeres og designes, så de ligger op til aktivt samvær på tværs af alder og interesser. Delområderne består af ‘De 4 Parker’:

 • Kulturparken - område for kulturelle og rekreative aktiviteter
 • Idrætsparken - område for atletik- og idrætsaktiviteter
 • Actionparken - område for river rafting, fitness-og parkour, boldspil på mange måder og skatere
 • Naturparken - område for ophold, oplevelse og læring i naturen samt af:
 • Markedspladsen ved medborgerhuset - område med markedsboder til aktivitetsdage
 • Temahaver og nærområder - områder til leg og læring

Kort over området